SIEP-FEAC

2017/2018rako SIEP-FEAC GAIREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE TEMAS SIEP-FEAC 2017/18

 

SIEP-FEAC son las iniciales de “ Sendi-irakaslegoa: elkar partekatuz” “ Familia-Escuela : Acción compartida” una propuesta para fomentar la colaboración entre la familia y la escuela. Un foro donde docentes y familias opinan y escuchan, donde todos aprenden de todos, en pequeños grupos y por etapas: Infantil, Primaria y Secundaria

Nosotros, los que formamos la comunidad educativa del colegio, pensamos que la familia y la escuela son y deben seguir siendo los agentes educadores más influyentes en el niño, porque el éxito de la educación radica en la coherencia de criterios educativos entre los diferentes agentes y estos encuentros SIEP-FEAC permiten a unos y a otros dialogar, conocerse y llegar a acuerdos respecto a cómo ha de ser esa educación.

 

SIEP-FEAC  hitzak“ sendi-irakaslegoa: elkar partekatuz” “ Familia-Escuela : Acción compartida” egitasmoaren inizialak hartzen ditu, eta familiaren eta ikastetxearen arteko lankidetza sustatzea du helburu. Eztabaidagune horretan irakasleek eta sendiek beren iritziak eman, elkarri entzun eta guztiek elkarrengandik ikasten dute

Guk, ikastetxeko heziketa taldea osatzen dugunok , Familia eta eskola hezitzailerik eragarrienak direla eta izaten jarraitu behar dutela uste dugu, hezkuntzaren arrakasta, hezitzaile ezberdinen arteko irizpideen koherentzia datzalako eta SIEP-FEAC topaketek eskaintzen digutena :elkar ezagutzeko eta heziketak nolakoak izan behar diren eztabaidatu eta adostasuna lortzeko bide egokia delako.

 

1.ELKARTZEA - ENCUENTRO 1 - 24/10/17

XXI Menderako hezitzearen erronka

El reto de educar en el siglo XXI

2.ELKARTZEA - ENCUENTRO 2 - 19/12/17

La amistad en la adolescencia. Qué podemos hacer padres y profesores.

Laguntasuna nerabezaroan. Zer egin dezakegu guraso eta irakasleok

 

3. ELKARTZEA - ENCUENTRO 3 - 06/02/18

Hitzaldia

Conferencia

4. ELKARTZEA - ENCUENTRO 4 - 20/03/18

Nerabe batekin komunikazioa eta konfiantza giro bat berreskuratu.

Retomar un clima de confianza y comunicación con un adolescente.

5. ELKARTZEA - ENCUENTRO 5 - 15/05/18

Habilidades sociales: dar y recibir críticas, cómo ayudarles.

Trebetasun sozialak: kritikak jasan eta egin. Nola lagundu